9 chiến lược này sẽ báo động giúp bạn tạo ra một trải nghiệm hiệu quả và bổ ích cho bạn và những sinh viên của bạn.   Hãy linh hoạt Điều này có nghĩa là bạn hãy sẵn sàng điều chỉnh kỹ thuật và cách tiếp cận để đáp ứng phong cách học tập của học sinh.       Kiên nhẫn Điều hiển nhiên hoặc dễ dàng cho bạn có thể không phải là như vậy cho học sinh của bạn. Học cách không bộc lộ cảm xúc trong ngôn ngữ nói hoặc ngôn ngữ cơ thể. Hãy trung thực Điều nàyRead More →