Đọc qua hợp đồng của bạn hoặc sổ tay nhân viên Khi bạn được tuyển dụng, bạn có thể đưa ra một sổ tay nhân viên đầy những quy tắc của công ty. Bạn có thể không đọc qua tất cả mọi thứ khi bạn nhận được công việc, nhưng nếu bạn đang hy vọng thay đổi kế hoạch làm việc, điều đầu tiên bạn cần làm là kiểm tra sổ tay hoặc hợp đồng của bạn và xem liệu nó có nói gì về lịch biểu linh hoạt hay không hoặc làm việc từ nhà tùy chọn. Thêm vào đó, làm như vậyRead More →